اخذ کارت بازرگانی ثبتی شو

نحوه اخذ کارت بازرگانی

تجارت بین‌المللی در حوزه صادرات و یا واردات کالا و خدمات نیازمند مجوزی به نام کارت بازرگانی است که دارنده آن اعم از شخص حقیقی و حقوقی طبق ماده 2 قانون صادرات و واردات می‌تواند به تجارت خارجی بپردازد.