ثبت شرکت نشان تجاری، ثبت شرکت، لوگو، ثبت نشان تجاری، علامت تجاری، ثبت نشان، ثبتی شو

آگاهی از قوانین ثبتی شو

مشکلات قانونی عدم ثبت شرکت

مشکلات قانونی عدم ثبت شرکت مساله مهمی است که افراد گاهاً با آن روبرو می­شوند. اگر حرفه ایی را آغاز کرده اید چه تولید کننده یا ارائه کننده خدمات باشید؛ اولین کاری که باید انجام دهید، شرکت خود را به ثبت برسانید.

ثبت-شرکت-دانش-بنیان---ثبتیشو

مزایای ثبت شرکت‌های دانش‌ بنیان

در مقایسه با سایر شرکت‌های تجاری و اقتصادی که سرمایه نقدی یا غیر نقدی مانند تجهیزات و ملک نقش اصلی را دارند در شرکت‌های دانش‌بنیان همه سرمایه، تخصص علمی، فناوری و پژوهش‌های اعضای آن شرکت است.